Postzegelvereniging Nunspeet

lid van de NVPV t/m 31 december 2017
Per 1 januari 2018 samenwerkend met de SvF

Postzegelvereniging Nunspeet is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

Op 16-06-2017 is de rechtsvorm Postzegelvereniging Nunspeet van Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid in Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Ons RSIN Nummer: 857713644

(RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Het RSIN was voorheen het fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst voor niet natuurlijke personen. Het RSIN wordt binnen het stelsel van basisregistraties gebruikt voor uitwisseling van gegevens van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. )

KvK nummer: 69065276

Per 1 januari 2018 gaat Postzegelvereniging Nunspeet een samenwerkings-verband aan met het SvF (Samenwerkingsverband FILATELIE). Per direct kan er al gebruikt gemaakt van van de rondzenddienst van de SvF.Kopij inleveren voor het januari-maandbericht  uiterlijk 25 december 2017 (via [email protected])

Eerstvolgende activiteiten:.

maandag 20 november a.s.: Verenigingsavond  aanvang 18:45 uur,  ''De Wheme'', Nunspeet met nieuwtjesdiensten en snuffeltafel, rekenen we op een gezellige postzegel avond.


2 december zaterdagbeurs, ''De Wheme'', Nunspeet 13:15 - 16:00 uur

Informatie over de Postzegel Vereniging Nunspeet

Inleiding.

De Afdeling Nunspeet is opgericht op 8 december 1976 en bestaat thans uit ongeveer 45 leden. De Afdeling Nunspeet is aangesloten bij de "Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars" (N.V.P.V.)

Door lid te zijn van de N.V.P.V. Afd. Nunspeet komt U in contact met medeverzamelaars en wordt het verzamelen van postzegels een hobby die U, naast vele contacten, een grote zelfwerkzaamheid oplevert.

Als Afdeling willen wij een ieder hierin uiteraard met raad en daad bijstaan.


Lidmaatschap.

Lid worden? zoek dan contact via deze website


Maandblad "Filatelie" / Eigen maandbericht PZV Nunspeet

Als seniorlid bent U automatisch abonnee op het maandblad ?Filatelie?. Het abonnementsgeld is in de jaarlijkse contributie inbegrepen. De afdeling zelf geeft 6 maal per jaar een Maandbericht uit met informatie over bijeenkomsten, afdelingsnieuws, evt. te houden veilingen, nieuwtjesdiensten, etc.

 

Nieuwtjesdiensten.

De leden kunnen gebruik maken van de nieuwtjesdienst Nederland en/of Buitenland. Deze beide diensten kunnen voor U de inkoop verzorgen van zegels, boekjes, velletjes, FDC's, etc. Tevens kunt U de jaarlijks uitkomende catalogi, aanvullingsbladen alsmede albums e.d. via de Afdeling aanschaffen, die U hierop een korting van 10% verschaft.


Rondzending.

Onze afdeling is aangesloten bij de landelijke rondzenddienst van het SvF. Dit rondzendverkeer bestaat uit boekjes met zegels, die door de leden van andere Afdelingen zijn samengesteld en worden gemiddeld eenmaal per zes weken bij U thuis bezorgd. U kunt dan rustig Uw keuze maken en de gekozen zegels kunt uit de boekjes nemen. Na drie dagen dient U de boekjes aan een volgend lid door te geven. Als lid kunt U zelf ook lege boekjes aanvragen en vullen met zegels die U verkopen wilt en toezenden aan de directeur rondzending. U bent evenwel 10% van het verkochte bedrag aan administratiekosten verschuldigd.

Als Afd. Nunspeet hebben we ook een interne rondzending, bestaande uit boekjes die door de leden van onze Afd. zijn samengesteld en alleen onder de leden van de Afd. Nunspeet circuleren. Hier is de inzender van de boekjes echter 5% van het verkochte bedrag als administratiekosten verschuldigd aan de Afdeling.


Donateurs.

De Afd. Nunspeet kent ook donateurs. Deze ontvangen echter het maandblad "Filatelie" niet, kunnen niet deelnemen aan de externe rondzending en hebben geen stemrecht in zaken die de statuten aangaan. Het donatiebedrag wordt eveneens jaarlijks op de ALV vastgesteld.


Algemeen.

Het verzamelen van postzegels is een gezellige hobby, die tijd vergt en moeite kost, plus een investering om de verzameling op te zetten en bij te houden.

Hoeveel tijd, kosten en moeite wordt door Uw eigen ambities bepaald. U zult er beslist niet rijk van worden, maar het geeft U wel de gelegenheid om creatief bezig te zijn en het geheel aan Uw eigen mogelijkheden aan te passen.

Mocht Uw interesse zijn gewekt dan bent U van harte welkom op een of meerdere bijeenkomsten van onze Afdeling en willen wij U graag als nieuw lid van de vereniging inschrijven.

Het bestuur van de Afdeling Nunspeet.

go back to the top